از طریق این فرم میتوانید به عنوان کاربر در آرتبال ثبت نام کنید. مطالب توضیح داده شده را حتما مطالعه نمایید:

- این فرم مخصوص شرکت در کلاس های آرتبال می باشد
- پس از پیش ثبت نام جهت تایید فرم حدتکثر تا 48 ساعت با شما تماس گرفته و سپس نام کاربری شما تایید خواهد شد
- قبل از تکمیل فرم، تست MBTI را با کلیک اینجا دانلود کنید و نتیجه ی تست را در فرم وارد نمایید
- اطلاعات شما نزد آرتبال محفوظ است،لطفا اطلاعات صحیح وارد نمایید
- برای امنیت و آرامش بیشتر، نام کاربری خود را متفاوت از نام و نام خانوادگی خود انتخاب کنید تا راحت تر در کلاس ها شرکت نمایید